Saz Nedir? Kökeni, Tarihi ve Parçaları Nelerdir?

Saz Nedir? Kökeni, Tarihi ve Parçaları Nelerdir?

Saz Nedir?

Saz, telli bir çalgı ailesine verilen genel bir isimdir. Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan bir enstrümandır. Saz, tipik olarak bir gövde, sap ve tellerden oluşur. Gövde genellikle armut şekline benzer bir yapıya sahiptir ve genellikle ağaç malzemeden yapılmıştır. Sap, gövdenin üzerine yerleştirilir ve genellikle akort anahtarlarının bulunduğu bir başlık ile sonlanır. Teller, sap üzerinde gerilir ve parmaklarla çalınarak ses üretir.

Sazın telleri, genellikle bağlama veya cura telleri olarak adlandırılan ince çelik tellerdir. Sazın telleri üzerinde çeşitli akortlar kullanılarak farklı sesler elde edilebilir. Sazın çalınması, genellikle parmaklarla veya mızrap yardımıyla yapılır. Parmaklarla çalınırken, sol el gövde üzerinde akorları oluştururken, sağ el ise telleri çekerek veya tırmalayarak ses üretir.

Saz, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği gibi Türk müzik türlerinde önemli bir yer tutar. Aynı zamanda Orta Doğu ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde de benzer enstrümanlar bulunmaktadır. Saz, geleneksel Türk müziği ile birlikte modern müzikte de kullanılan ve çeşitli tarzlarda yaratıcı bir şekilde kullanılan bir enstrümandır.

Saz, Türk kültüründe bir sembol olarak kabul edilir ve Türk müziğinin ruhunu yansıtır. Birçok müzisyen ve sanatçı, sazı kullanarak Türk müziğinin zenginliğini ve güzelliğini ifade etmektedir. Saz, hem solo performanslarda kullanılırken, hem de gruplar veya orkestralarla birlikte çalınabilir.

Saz Çeşitleri Nelerdir?

Saz, farklı bölgelerde ve kültürlerde çeşitli türleri olan geniş bir enstrüman ailesidir. İşte bazı popüler saz çeşitleri:

 • Bağlama: Türkiye’nin en tanınmış saz çeşitlerinden biridir. Üç çift metal veya naylon telden oluşur. Farklı boyutlarda ve akortlarda çeşitleri bulunur.
 • Cura: Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir saz türüdür. Bağlama’nın daha küçük boyutlu bir versiyonudur. Genellikle daha yüksek perdelere sahiptir.
 • Divan Sazı: Türk sanat müziği icrasında kullanılan bir saz türüdür. Genellikle klasik müzik eserlerinin icrası için tercih edilir.
 • Ud: Orta Doğu kökenli bir saz türüdür. Üç çift metal telleri ve yuvarlak gövdesi ile tanınır. Arap müziğinde önemli bir rol oynar.
 • Kopuz: Orta Asya’da köklere sahip olan bir saz türüdür. Genellikle tek telli bir enstrümandır ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Dutar: Orta Asya ve Orta Doğu’da yaygın olarak çalınan bir saz türüdür. İki telli bir yapıya sahiptir ve telleri genellikle metaldir.
 • Sazcıbaşı Sazı: Türk halk müziğinde kullanılan bir saz türüdür. Gövdesi büyük ve yuvarlaktır, telleri genellikle metaldir.
 • Kemençe: Türk halk müziğinde ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir saz türüdür. Üç telli bir çalgıdır ve yayla kemençesi, karadeniz kemençesi gibi çeşitleri bulunur.

Bu sadece bazı saz çeşitlerinin bir örneğidir ve dünya genelinde daha fazla saz çeşidi bulunmaktadır. Her bir saz çeşidi, farklı bölgelerin müzikal mirasına ve kültürel ifadesine katkıda bulunur.

Sazın Tarihi ve Kökeni

Sazın kökeni ve tarihi, tam olarak belirlenememiş olsa da, sazın binlerce yıllık bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Saz, Orta Asya kökenli bir enstrüman olarak kabul edilmektedir ve zaman içinde farklı bölgelerde ve kültürlerde farklı çeşitler gelişmiştir.

Sazın kökeni, Orta Asya’nın Türk bozkırlarına dayanmaktadır. Bu bölgede yaşayan Türk toplulukları, saza benzer telli çalgılar kullanmıştır. Sazın ataları arasında “kopuz” adı verilen tek telli bir çalgı da bulunmaktadır. Kopuz, Türklerin Orta Asya’dan göç ettiği dönemlerde de kullanılan bir enstrümandı.

Türklerin göçleriyle birlikte saz, farklı bölgelere ve kültürlere yayılmıştır. Özellikle Anadolu topraklarında Türk kültürü ile bütünleşmiş ve gelişmiştir. Anadolu’da saz, Türk halk müziğinin vazgeçilmez bir enstrümanı haline gelmiştir.

Sazın tarih boyunca gelişimi ve değişimi, farklı kültürler ve bölgelerle etkileşim içinde olmuştur. Örneğin, Osmanlı döneminde saz, saray müziğinde önemli bir yer tutmuş ve klasik Türk müziği tarzında kullanılmıştır. Ayrıca, Orta Doğu müziği ve diğer Asya kültürlerinde de benzer saz benzeri enstrümanlar kullanılmıştır.

Günümüzde saz, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve diğer müzik türlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Sazın evrimi ve çeşitlenmesi devam etmekte olup, farklı saz çeşitleri ve çalma teknikleri geliştirilmektedir.

Sazın tarihi ve kökeniyle ilgili olarak kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sazın Türk müziğinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu kesindir. Türk halkının müzikal ifadesinde önemli bir rol oynayan saz, zengin ve köklü bir geleneğin temsilcisidir.

Sazın Yapısı ve Parçaları Nelerdir?

Sazın yapısı ve parçaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Gövde: Sazın en büyük parçasıdır ve genellikle ağaç malzemeden yapılır. Gövde, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Bağlama, ud ve cura gibi saz çeşitlerinde gövde şekilleri farklılık gösterebilir.
 • Sap: Gövdenin üzerine yerleştirilen ve genellikle ağaç malzemeden yapılan uzun, ince bir parçadır. Sap, parmakların akort anahtarlarına ve tellere erişmesini sağlar.
 • Teller: Sazın en önemli parçalarından biridir. Teller, genellikle çelik veya naylon malzemeden yapılır. Bağlama için çift teller kullanılırken, ud ve cura gibi saz çeşitlerinde tek teller bulunur.
 • Akort Anahtarları: Sapın baş kısmında bulunan ve telleri gererek veya gevşeterek farklı notalara ayarlamayı sağlayan anahtarlar veya burgulardır. Sazın akortu, tellerin gerilimi ile belirlenir.
 • Klavye: Bazı saz çeşitlerinde (örneğin, ud), sap üzerinde klavye bulunabilir. Klavye, parmakların daha hassas bir şekilde notaları değiştirmesini sağlar.
 • Perdeler: Sap üzerindeki metal şeritler veya çizgilerdir. Perdeler, parmakların farklı notalara basmasını ve farklı perdelere geçiş yapmasını sağlar.
 • Burgular: Sapın baş kısmında yer alan ve tellerin gerilmesini sağlayan küçük düğmelerdir. Burguları çevirerek telleri sıkılaştırabilir veya gevşetebilirsiniz.
 • Ses Delikleri: Gövdede bulunan deliklerdir ve sesin dışarı çıkmasını sağlar. Ses delikleri, sazın rezonansını ve ses kalitesini etkiler.

Bu parçalar, sazın temel yapısını oluşturur. Sazın çalınması, parmakların telleri basması ve çekmesiyle gerçekleşir. Tellere vurmak veya tırmalamak için bazen mızraplar da kullanılabilir. Sazın yapısı ve parçaları, farklı saz çeşitlerinde ve kültürlerde değişebilir, ancak temel prensipler genellikle benzerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir